Jeg ser at det virker – men jeg tror ikke på det

En uttalelse fra Niels Bohr, anerkjent kvantefysiker. Mange av mine kunder har samarbeidspartnere i Østen. De forteller at i Østen er det helt naturlig å bruke feng shui master for å gjennomgå arbeidsomgivelsene. Kundene er glad for å ha funnet en her i Norge.

Østen møter Vesten i funksjonellt interessesammenfall. I Østen vil ikke folk jobbe i omgivelser som ikke har blitt feng shui behandlet. Feng shui blir sett på som et konkurransefortrinn.

Niels Bohr, en av de mest kjente fysikerne i det 20.århundre med nobelprisen i fysikk