Indre feng shui – Mindfulness

Mindfulness har store likhetstrekk med en av modulene i feng shui. Det er den indre feng shui. Himmelretningen er nordøst og energien av din relasjon til deg selv. Feng shui har eksistert i flere tusen år og det er broen mellom det indre og det ytre – det materielle og det spiritulle.

Vest møter øst – vår kollektive bevissthet åpner seg til ny forståelse.

Hva er din relasjon til deg selv?